Uvjeti korištenja

Na sadržaj, pristup i korištenje internetskih stranica Glazbene škole Ferdo Livadić (u daljnjem tekstu: “mrežno sjedište”) primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj mrežnoj stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa ovom mrežnom sjedištu.

Sve informacije koje možete naći na ovom mrežnom sjedištu isključivo su informativnog karaktera i mogu se koristiti samo u osobne svrhe. Zabranjeno je korištenje i/ili prikazivanje stranica ovog mrežnog sjedišta odnosno njegovog sadržaja, u cijelosti ili djelomično, u bilo kakve javne odnosno komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja Glazbene škole Ferdo Livadić.

Mrežno sjedište i njegov cjelokupni sadržaj, uključujući bez ograničenja tekstove, fotografije, audio i video materijale, žigove, dizajn, znakove i sl., zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva te su u isključivom vlasništvu Glazbene škole Ferdo Livadić. Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe. Nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovog mrežnog sjedišta bez pisanog dopuštenja Glazbene škole Ferdo Livadić. Korištenjem ili pristupom ovom mrežnom sjedištu ne stječete nikakvu licencu ili pravo korištenja sadržaja ili dijela sadržaja mrežnog sjedišta odnosno bilo kojeg drugog prava koje pripada Glazbenoj školi Ferdo Livadić i/ili trećoj osobi. Glazbena škola Ferdo Livadić ne izjavljuje niti jamči da je sadržaj mrežnog sjedišta i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, da će mrežno sjedište i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti materijalnu štetu korisnicima. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ovog mrežnog sjedišta na svoju vlastitu odgovornost te sam snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme i programske podrške.

Na mrežno sjedište i Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem mrežnog sjedišta suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

Glazbena škola Ferdo Livadić pridržava pravo izmijeniti Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, kao i ukinuti pristup mrežnom sjedištu bez prethodne obavijesti. Molimo Vas da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama, jer svako korištenje mrežnog sjedišta nakon izmjena Uvjeta korištenja podrazumijeva da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate.

Cookie Consent with Real Cookie Banner