RASPORED SATI
OSNOVNA ŠKOLA

RASPORED SATI
SREDNJA ŠKOLA

RASPORED SATI
ZBOR I ORKESTAR

NAJAVE
DOGAĐANJA

PITAJTE
PEDAGOGINJU

UPOZNAJTE INSTRUMENTE

Novosti

Q

Često postavljana pitanja

Kada upisati dijete u glazbenu školu?

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina starosti. Osnovno glazbeno obrazovanje izvodi se u šestogodišnjem trajanju te je iz tog razloga preporuka za upis djeteta navršenih osam ili devet godina starosti, kako bi se istovremeno završile i osnovna općeobrazovna škola i osnovna glazbena škola.

Kako upisati dijete u glazbenu školu?

Za upis u osnovnu glazbenu školu obvezna je provjera glazbenih sposobnosti koja se održava u prostorijama glazbene škole u mjesecu svibnju ili lipnju, u terminima koji se prethodno najavljuju na školskim mrežnim stranicama.

Kako se pripremiti za provjeru glazbenih sposobnosti?

Pogledajte videozapis pod nazivom „Test glazbenih sposobnosti za upis u 1. razred“ koji prikazuje na koji se način provjeravaju glazbene sposobnosti te što se očekuje od učenika kako bi uspješno upisali 1. razred glazbene škole.

Je li uvjet za upis u glazbenu školu posjedovanje vlastitog instrumenta?
Ne, učenicima koji ne posjeduju svoje instrumente glazbena škola može posuditi odgovarajući instrument. Instrumente koji se ne mogu posuditi učenici mogu koristiti za vježbu u prostorima škole u dogovorenom terminu.
Koje je obrazovne programe moguće upisati u osnovnoj glazbenoj školi?

Prilikom upisa u 1. razred osnovne glazbene škole učenici mogu odabrati ove programe: klavir, udaraljke, violina, viola, violončelo, kontrabas, truba, trombon, rog, saksofon, klarinet, flauta, gitara, tambure, mandolina i harmonika. Ovdje se nalaze videozapisi koji opisuju posebnosti i značajke pojedinih instrumenata, što vam može pomoći ako niste sigurni koji instrument upisati. Mogućnost upisa željenog instrumenta ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta na pojedinom instrumentu te o uspješnosti učenika na testu glazbenih sposobnosti.

Kako se održava nastava u glazbenoj školi?
Dijete koje upiše prvi razred osnovne glazbene škole tjedno pohađa dva sata nastave instrumenta u trajanju od 30 minuta te dva sata teorijskog predmeta solfeggia, u trajanju od 45 minuta.
Kada upisati pripremni razred srednje škole? Što je pripremno obrazovanje?
Ukoliko ste se odlučili na glazbeno obrazovanje u starijim razredima osnovne škole moguće je upisati pripremno glazbeno obrazovanje u trajanju od dvije godine za različita odjeljenja. U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici do navršenih 15 godina, osim za smjer kontrabas (18 godina), solo pjevanje (učenice 20 godina, učenici 22 godine).
Koliko traje srednja glazbena škola?
Srednja glazbena škola traje četiri godine, a za upis je potrebno položiti prijamni ispit prema kalendaru upisa u srednje škole od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Istu je moguće upisati nakon završene osnovne glazbene škole ili pripremne srednje glazbene škole. Učenici upisuju prvi razred srednje umjetničke škole do navršenih 17 godina, a najkasnije do navršenih 18 godina.
Koje je obrazovne programe moguće upisati u srednjoj glazbenoj školi?

Ovisno o završenom osnovnoškolskom glazbenom programu ili programu pripremne srednje glazbene škole, učenik može upisati program za sljedeća zvanja: glazbenik violinist, glazbenik violist, glazbenik violončelist, glazbenik kontrabasist, glazbenik klavirist, glazbenik udaraljkaš, glazbenik gitarist, glazbenik tamburaš, glazbenik mandolinist, glazbenik harmonikaš, glazbenik flautist, glazbenik klarinetist, glazbenik saksofonist, glazbenik kornist, glazbenik trubač, glazbenik trombonist, glazbenik pjevač, glazbenik orguljaš, glazbenik – teorijski smjer.