Školski dokumenti

DokumentVeličinaTipObjavljeno
Pravilnik o kućnom redu GŠ FL2,377PDF2022/11/10
Školski kurikulum GŠ Ferdo Livadić, 2022./2023.1,165PDF2022/10/10
Godišnji plan i program rada GŠ Ferdo Livadić, 2022./2023.1,694PDF2022/10/10
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti3,231PDF2022/07/01
Bilješke uz PR-RAS - 1-12-2147DOC2022/02/07
Bilješke uz Bilancu 2021.37DOC2022/02/07
Financijski izvještaj GŠ Ferdo Livadić I-XII-20211,311XLS2022/02/07
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu213PDF2022/01/24
Obrazloženje Financijskog plana za 2022.-2024.39DOCX2022/01/05
Financijski plan za 2022.-2024. Glazbena škola Ferdo Livadić138XLS2022/01/05
Godišnji plan i program rada GŠ Ferdo Livadić, za šk. god. 2021./2022.260DOC2021/10/25
Rebalans financijskog plana za 2021. godinu71XLS2021/10/22
Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022.520DOC2021/10/14
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Popis dokumentarnog gradiva Glazbene škole Ferdo Livadić s rokovima čuvanja6,123PDF2021/07/09
Pročišćeni tekst Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Samobor, 25. 5. 2021.2,011PDF2021/05/25
Procedura provjere vjerodostojnosti javnih isprava kojima se dokazuje vrsta i razina obrazovanja609PDF2021/05/25
Poslovnik o radu Školskog odbora, Samobor, 2021.2,641PDF2021/04/07
Financijski izvještaj I-XII-20201,282XLS2021/02/27
Bilješke uz PR-RAS 1-12-2042DOC2021/02/03
Bilješke uz Bilancu 202032DOC2021/02/03
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu211PDF2021/01/26
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu školskih vijeća, Samobor, 30. 12. 2020.288PDF2020/12/30
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Samobor, 30. 12. 2020.433PDF2020/12/30
Školski kurikulum za šk. god. 2020./2021.422DOC2020/10/12
Godišnji plan i program Glazbene škole Ferdo Livadić Samobor, za šk. god. 2020./2021.264DOC2020/09/30
Protokol o postupanju u vrijeme epidemije COVID-19 - GŠ Ferdo Livadić30DOCX2020/09/08
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Samobor, 23. 4. 2020.527PDF2020/04/23
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Ferdo Livadić Samobor, 8. travnja 2020.559PDF2020/04/08
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu211PDF2020/03/12
Bilješke uz PR-RAS, 1. 1. - 31. 12. 2019.41DOC2020/02/07
Bilješke uz bilancu sa stanjem 31. 12. 2019.33DOC2020/02/07
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. 1. - 31. 12. 2019.1,269XLS2020/02/07
Financijski plan GŠ Ferdo Livadić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu83XLS2020/01/21
Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu40DOCX2020/01/01
Procedura blagajničkog poslovanja, 30.10.2019.22DOCX2019/10/30
Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje, 30.10.2019.18DOCX2019/10/30
Godišnji plan i program rada GŠ Ferdo Livadić za šk. god. 2019./20.227DOC2019/10/09
Školski kurikulum za šk. god. 2019./20.644DOC2019/10/02
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GŠ Ferdo Livadić, 5. lipnja 2019.1,323PDF2019/06/05
Statut GŠ Ferdo Livadić, 4. travnja 2019.6,467PDF2019/04/04
Financijski plan GŠ Ferdo Livadić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu80XLS2019/02/13
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021.41DOCX2019/02/13
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj - 31. prosinac 2018.401XLSX2019/01/31
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01. - 31.12.2018.47DOC2019/01/31
Bilješke uz bilancu sa stanjem 31. prosinca 2018.41DOC2019/01/31
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, 19. 11. 2018.322PDF2018/11/19
Godišnji plan i program rada GŠ Ferdo Livadić za šk. god. 2018./2019.10,391PDF2018/10/22
Školski kurikul GŠ Ferdo Livadić za šk. god. 2018./2019.9,674PDF2018/10/22
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka19DOCX2018/07/05
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, 24. 05. 2018.20DOCX2018/05/24
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i obvezama, za razdoblje: 01. 01. - 31.12. 2017.48DOC2018/02/15
Bilješke uz Bilancu sa stanjem 31. prosinca 2017. godine36DOC2018/02/15
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01. 01. - 31. 12. 2017.1,272XLS2018/02/15
Godišnje izvješće 2017.18CSV2018/02/08
Financijski plan GŠ Ferdo Livadić za 2018. god. i projekciju za 2019. i 2020. god.30XLSX2017/12/28
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. god.43DOCX2017/12/28
Rebalans financijskog plana za godinu 2017. - II60XLS2017/10/24
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, 06. 06. 2017.1,486PDF2017/06/06
Evidencija sklopljenih ugovora 2016.35XLS2017/03/02
Odluka o imenovanju službenika za informiranje32DOC2017/02/15
Financijski plan 2017.79XLS2017/02/03
Godišnji Financijski izvještaj 20161,327XLS2017/02/03
Bilješke uz PR-RAS za 2016.43DOC2017/02/03
Bilješke uz Bilancu 2016.35DOC2017/02/03
Rebalans financijskog plana za 2016. godinu - II58XLS2016/12/20
Izvješće o radu GŠ 2015.-2016.261DOC2016/09/28
Procedura praćenja i naplate prihoda GŠ Ferdo Livadić15DOCX2016/09/01
Financijsko izviješće 2015.1,324XLS2016/02/10
Bilješke uz Bilancu 2015.178PDF2016/01/27
Bilješke uz PR-RAS obrazac 2015.207PDF2016/01/27
Evidencija važećih ugovora 2015.33XLS2016/01/22
Financijski plan 2016.86XLS2016/01/13
Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika 2015.-2017.94XLS2015/10/16
Etički kodeks GŠ Ferdo Livadić1,554PDF2015/09/30
Izvješće o radu 2014.-2015.258DOC2015/09/21
Pravilnik o zaštiti na radu GŠ Ferdo Livadić 2015.93DOC2015/02/05
Bilješke uz PR-RAS 2014.237PDF2015/01/28
Financijski izvještaj 2014.1,396XLS2015/01/26
Pravilnik o načinu postupanja odg.-obr. radnika školskih ustanova23DOCX2013/10/20
Aneks procesu izdanih računa 2013.11DOCX2013/06/19
Aneks Proceduri - procesu stvaranja ugovornih odnosa 2013.12DOCX2013/06/19
Pravilnik o zaštiti od požara6,007PDF2012/12/04
Fiskalna odgovornost zaprimanje računa GŠ17DOCX2012/02/27
Zahtjev za pristup informacijama23DOC2012/02/03
Izjava o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi195PDF2012/02/02
Katalog informacija GŠ 2012.71DOC2012/01/30
Odluka o ustroju Kataloga informacija GŠ23DOC2012/01/30
Fiskalna odgovornost - Procedura ugovorne obveze56DOC2011/12/19
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti i uporabi duhanskih proizvoda za zdravlje906PDF2009/04/27
Poslovnik o radu školskih vijeća, Samobor, 3. 12. 2008.2,762PDF2008/12/03

Cookie Consent with Real Cookie Banner