Školski dokumenti

Dokument Veličina Tip Objavljeno
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija GŠ Ferdo Livadić 901 PDF 2023/09/22
Pravilnik o plaćanju participacije roditelja/skrbnika učenika Glazbene škole Ferdo Livadić 1,068 PDF 2023/09/22
Pravilnik o radu GŠ Ferdo Livadić 412 PDF 2023/06/21
Bilješke uz PR-RAS i BILANCU - I-XII-2022 42 DOC 2023/02/23
Financijski izvještaj GŠ Ferdo Livadić I-XII-2022 525 XLSX 2023/02/23
Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025. godinu 41 DOCX 2022/12/23
Financijski plan za 2023. godinu i projekcija financijskog plana za 2024. i 2025. godinu 41 XLSX 2022/12/23
Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti u Glazbenoj školi Ferdo Livadić 1,933 PDF 2022/12/22
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje 382 PDF 2022/12/21
Pravilnik o metodama i elementima vrednovanja učenika Glazbene škole Ferdo Livadić 1,157 PDF 2022/12/21
Rebalans financijskog plana za 2022. godinu 27 XLSX 2022/12/09
Pravilnik o kućnom redu GŠ FL 2,377 PDF 2022/11/10
Školski kurikulum GŠ Ferdo Livadić, 2022./2023. 1,165 PDF 2022/10/10
Godišnji plan i program rada GŠ Ferdo Livadić, 2022./2023. 1,694 PDF 2022/10/10
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 3,231 PDF 2022/07/01
Bilješke uz PR-RAS - 1-12-21 47 DOC 2022/02/07
Bilješke uz Bilancu 2021. 37 DOC 2022/02/07
Financijski izvještaj GŠ Ferdo Livadić I-XII-2021 1,311 XLS 2022/02/07
Obrazloženje Financijskog plana za 2022.-2024. 39 DOCX 2022/01/05
Financijski plan za 2022.-2024. Glazbena škola Ferdo Livadić 138 XLS 2022/01/05
Godišnji plan i program rada GŠ Ferdo Livadić, za šk. god. 2021./2022. 260 DOC 2021/10/25
Rebalans financijskog plana za 2021. godinu 71 XLS 2021/10/22
Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022. 520 DOC 2021/10/14
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Popis dokumentarnog gradiva Glazbene škole Ferdo Livadić s rokovima čuvanja 6,123 PDF 2021/07/09
Procedura provjere vjerodostojnosti javnih isprava kojima se dokazuje vrsta i razina obrazovanja 609 PDF 2021/05/25
Poslovnik o radu Školskog odbora, Samobor, 2021. 2,641 PDF 2021/04/07
Financijski izvještaj I-XII-2020 1,282 XLS 2021/02/27
Bilješke uz PR-RAS 1-12-20 42 DOC 2021/02/03
Bilješke uz Bilancu 2020 32 DOC 2021/02/03
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu školskih vijeća, Samobor, 30. 12. 2020. 288 PDF 2020/12/30
Školski kurikulum za šk. god. 2020./2021. 422 DOC 2020/10/12
Godišnji plan i program Glazbene škole Ferdo Livadić Samobor, za šk. god. 2020./2021. 264 DOC 2020/09/30
Protokol o postupanju u vrijeme epidemije COVID-19 - GŠ Ferdo Livadić 30 DOCX 2020/09/08
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Ferdo Livadić Samobor, 8. travnja 2020. 559 PDF 2020/04/08
Bilješke uz PR-RAS, 1. 1. - 31. 12. 2019. 41 DOC 2020/02/07
Bilješke uz bilancu sa stanjem 31. 12. 2019. 33 DOC 2020/02/07
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. 1. - 31. 12. 2019. 1,269 XLS 2020/02/07
Financijski plan GŠ Ferdo Livadić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 83 XLS 2020/01/21
Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu 40 DOCX 2020/01/01
Procedura blagajničkog poslovanja, 30.10.2019. 22 DOCX 2019/10/30
Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje, 30.10.2019. 18 DOCX 2019/10/30
Godišnji plan i program rada GŠ Ferdo Livadić za šk. god. 2019./20. 227 DOC 2019/10/09
Školski kurikulum za šk. god. 2019./20. 644 DOC 2019/10/02
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GŠ Ferdo Livadić, 5. lipnja 2019. 1,323 PDF 2019/06/05
Statut GŠ Ferdo Livadić, 4. travnja 2019. 6,467 PDF 2019/04/04
Financijski plan GŠ Ferdo Livadić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 80 XLS 2019/02/13
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021. 41 DOCX 2019/02/13
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj - 31. prosinac 2018. 401 XLSX 2019/01/31
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. 47 DOC 2019/01/31
Bilješke uz bilancu sa stanjem 31. prosinca 2018. 41 DOC 2019/01/31
Godišnji plan i program rada GŠ Ferdo Livadić za šk. god. 2018./2019. 10,391 PDF 2018/10/22
Školski kurikul GŠ Ferdo Livadić za šk. god. 2018./2019. 9,674 PDF 2018/10/22
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka 19 DOCX 2018/07/05
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, 24. 05. 2018. 20 DOCX 2018/05/24
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i obvezama, za razdoblje: 01. 01. - 31.12. 2017. 48 DOC 2018/02/15
Bilješke uz Bilancu sa stanjem 31. prosinca 2017. godine 36 DOC 2018/02/15
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01. 01. - 31. 12. 2017. 1,272 XLS 2018/02/15
Godišnje izvješće 2017. 18 CSV 2018/02/08
Financijski plan GŠ Ferdo Livadić za 2018. god. i projekciju za 2019. i 2020. god. 30 XLSX 2017/12/28
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. god. 43 DOCX 2017/12/28
Rebalans financijskog plana za godinu 2017. - II 60 XLS 2017/10/24
Evidencija sklopljenih ugovora 2016. 35 XLS 2017/03/02
Odluka o imenovanju službenika za informiranje 32 DOC 2017/02/15
Financijski plan 2017. 79 XLS 2017/02/03
Godišnji Financijski izvještaj 2016 1,327 XLS 2017/02/03
Bilješke uz PR-RAS za 2016. 43 DOC 2017/02/03
Bilješke uz Bilancu 2016. 35 DOC 2017/02/03
Rebalans financijskog plana za 2016. godinu - II 58 XLS 2016/12/20
Izvješće o radu GŠ 2015.-2016. 261 DOC 2016/09/28
Procedura praćenja i naplate prihoda GŠ Ferdo Livadić 15 DOCX 2016/09/01
Financijsko izviješće 2015. 1,324 XLS 2016/02/10
Bilješke uz Bilancu 2015. 178 PDF 2016/01/27
Bilješke uz PR-RAS obrazac 2015. 207 PDF 2016/01/27
Evidencija važećih ugovora 2015. 33 XLS 2016/01/22
Financijski plan 2016. 86 XLS 2016/01/13
Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika 2015.-2017. 94 XLS 2015/10/16
Etički kodeks GŠ Ferdo Livadić 1,554 PDF 2015/09/30
Izvješće o radu 2014.-2015. 258 DOC 2015/09/21
Pravilnik o zaštiti na radu GŠ Ferdo Livadić 2015. 93 DOC 2015/02/05
Bilješke uz PR-RAS 2014. 237 PDF 2015/01/28
Financijski izvještaj 2014. 1,396 XLS 2015/01/26
Pravilnik o načinu postupanja odg.-obr. radnika školskih ustanova 23 DOCX 2013/10/20
Aneks procesu izdanih računa 2013. 11 DOCX 2013/06/19
Aneks Proceduri - procesu stvaranja ugovornih odnosa 2013. 12 DOCX 2013/06/19
Pravilnik o zaštiti od požara 6,007 PDF 2012/12/04
Fiskalna odgovornost zaprimanje računa GŠ 17 DOCX 2012/02/27
Zahtjev za pristup informacijama 23 DOC 2012/02/03
Katalog informacija GŠ 2012. 71 DOC 2012/01/30
Odluka o ustroju Kataloga informacija GŠ 23 DOC 2012/01/30
Fiskalna odgovornost - Procedura ugovorne obveze 56 DOC 2011/12/19
Poslovnik o radu školskih vijeća, Samobor, 3. 12. 2008. 2,762 PDF 2008/12/03

Cookie Consent with Real Cookie Banner